This is the main page of the site and you can move from three main topics

Prayer times in some cities in Denmark and Malmö, Sweden, helping You in reading the last two parts of the Noble Qur’an by clicking on the verse, and for Hearing some surahs of the Noble Qur’an with the possibility of continuous listening.
There is a difference in the times of the Dawn "Fajr" between the different Islamic societies, and unfortunately there is no agreement on which method the prayer times will be calculated and everyone thinks that he is right so if you search for prayer times in Denmark, for example, you will find dozens of sites and each of them gives a time that differs from the other site.
If you decide to adopt the prayer times on our website, it will be at your own risk and if you have an inquiry, question or suggestion, you can submit it to us by e-mail.
The times in this location were found on the old web site of Copenhagen wakf many years ago at their beginning, but later they change the time of the dawn "AlFajr" and we did not adopted it. Aalborg Association changed the time of "Isha" and we adopted it. The associations of Aarhus and Vejle reduced 8 minutes from Alasr and we adopted it too. Representatives of Islamic organizations met last year, but Unfortunately they did not reach an agreement, everyone remained on their opinion.

Dette er hovedsiden på webstedet, og du kan flytte fra tre hovedemner.

Bønstider i nogle byer i Danmark og Malmø, Sverige, hjælper dig også med at læse de to sidste dele af den ædle Koran ved at klikke på verset og for At høre nogle suraer fra den ædle Koran med mulighed for kontinuerlig lytning.
Der er en forskel i tidspunkterne for daggry "Fajr" mellem de forskellige islamiske samfund, og desværre er der ingen aftale om, hvilken metode bønnerne vil blive beregnet, og alle mener, at han har ret, hvis du søger efter bønstider i Danmark for eksempel finder du snesevis af sider, og hver af dem giver en tid, der adskiller sig fra den anden side.
Hvis du beslutter at vedtage bønnetiderne på vores websted, vil det være på din egen risiko, og hvis du har en forespørgsel, spørgsmål eller forslag, kan du sende det til os via e-mail.
Tidspunkterne på dette sted blev fundet på det gamle websted i København wakf for mange år siden i begyndelsen, men senere ændrede de tidspunktet for daggry "AlFajr", og vi vedtog det ikke. Aalborg forening ændrede tiden for "Isha", og vi vedtog den. Foreningerne i Aarhus og Vejle reducerede 8 minutter fra Alasr, og vi vedtog det også. Repræsentanter for islamske organisationer mødtes sidste år, men desværre nåede de ikke en aftale, og alle forblev på deres mening.